வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Wednesday, March 23, 2016

புனித வெள்ளி

இந்த வெள்ளிக்கிழமையை புனித வெள்ளிக்கிழமையாக கிருத்துவர்கள் அனுஷ்டிக்கிறார்கள் இது குறித்து பேசுவதற்கு முந்தைய இரு பதிவுகள் உதவியாக இருக்கும்,                                                                                                                   ஈஸா அலை இரண்டாம வருகை                                                                                          பொய் வெளிச்சத்தில் புனித வெள்ளி

No comments:

Post a Comment