வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, June 02, 2016

ரமலானை வரவேற்கும் முந்தைய பதிவுகள்

புனிதம் மிக்க ரமலானை வரவேற்கும் முந்தைய பதிவுகள்                                        ரமலான்! தவறவிட்டு விடக்கூடாது!!                                                அன்பு மாதமே! அருள் மாதமே!                                              ரமலான் 2014
ரமலான்
         
           

No comments:

Post a Comment