வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, June 16, 2016

பாவமன்னிப்பு முந்தைய பதிவுகள்

பாவ மன்னிப்பு                                                                                                                  திரும்பிப்பார்

No comments:

Post a Comment