வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, June 14, 2012

மிஃராஜ் நினைவு

மரியாதைக்குரிய் இமாம்களுக்கு
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
மிஃராஜைப் பற்றீ அதன் நினைவு கூர்தலின் முக்கியத்துவம் பற்றி ஜும் ஆவில் பேசுவது சிறப்பானது. ஏனெனில் மிஃராஜ் சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு வருவதை விட மக்கள் அதிகமாக வருகிற நேரம் ஜும் ஆ. ஆக்வே மிஃராஹ் குறித்த இரண்டு இணைப்புக்களை கீழே கொடுத்துள்ளேன். தேவையானதை பயன்படுத்திக் கொள்க!
மிஃராஜ் நினைவு கூறப்பட வேண்டும்
மிஃராஜ் - உம்மத்தின் பொறுப்பு என்ன?

No comments:

Post a Comment