வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, September 19, 2013

ஹுதைபிய்யா பதிவிறக்கம்

ஹுதைபிய்யா முழு பைலை படிக்க இங்கே கிளிக் செய்து pdf பைலை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க1
ஹுதைபிய்யா முஸ்லிம்களுக்கான மாற்றுப் பார்வை

No comments:

Post a Comment