வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, October 31, 2013

ஹிஜ்ரத் & ஹிஜ்ரி

 ஹிஜ்ரத் அல்லது ஹிஜ்ரி புத்தாண்டு சம்பந்தமாக பேசுவதற்கு இந்த இணைப்புக்களைப்  பார்த்துக் கொள்ளலாம்.


ஹிஜ்ரத வளமான வாழ்க்கைக்கு வழி
ஹிஜ்ரத் புலம் பெயர்தலில் ஒரு புரட்சி
ஹிஜ்ரத்தில் பெண்கள்
ஹிஜ்ரீ புத்தாண்டு!

No comments:

Post a Comment