வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, November 14, 2013

இந்த வாரம் இரண்டு தலைப்புகள் இருக்கிறது ஒன்று புதிது  மற்றது பழையது ஆனால் புதியதை விட பழைய தலைப்பு முக்கியமானது, ஆக்வே அதை இது வரைப் பார்க்காதவர்கள் பழைய தலைப்பையே பார்வையிடலாம்.
புதியது : யூதர்களாகி விடாதீர்கள்
பழையது : மொஹர்ரம் பண்டிகையும் இஸ்லாமும்

No comments:

Post a Comment