வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Wednesday, April 08, 2015

இன்னாலில்லாஹி


இந்த வாரம் இதையும் பார்த்துக் கொள்ளலாம்
விபத்துக்கள் தரும் விழிப்புணர்வு

இது 2011 ம் ஆண்டின் பதிவு

"இன்னலில்லாஹ் " இரங்கற் சொல் மட்டுமல்ல இந்த வார வெள்ளிமேடை இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று இரவுக்குள் பதிவாகும்

No comments:

Post a Comment