வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Wednesday, August 04, 2010


கோடையின் வெப்பம் தொடங்கிவிட்டது.
மக்கள் நிழலையும் குளிர்ச்சியையும் தேடி ஒடுகின்றனர்.
ஏசி விற்பனை சூடு பிடித்திருக்கிற்து.

Global warming – பிப்ரவரியிலேயே தொடக்கம், ஜூன் ஜூலையும் கூட கோடை.யாகி வருகிறது.

இரண்டு சிந்தனைகள்.
· 1)இந்த பூமியை குளிர்ச்சிப்படுத்தும் வழியை யோசிக்க வேண்டும்
· 2) நளை மறுமையை குளிர்ச்சிப்படுத்தும் வழியை யோசிக்க வேண்டும்

மரம் நடுதல் உலக நாடுகளின் கவனம், சிங்கப்பூர். வேருடன் இடமற்றம்
இஸ்லாமின் தனிப்பட்ட அக்கறை
மரத்தின் நனமை
மரங்களை வெட்டாதீர் என்ற் ஒரே தலைவர்.
عن عبد الله بن حبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة وقال لنا مسلم حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
மரத்தினாடியில் சிறுநீர் கழிக்காதீர்.- கப்ரில் செடி.- ஹதீஸ்கள்.
- கோடையின் வெப்பம் மறுமயை நினைவு படுத்திக்க் கொள்வதற்கனது.
சூரியனின் தொலைவு. ஆனாலும் வெற்றுக் கண்ணால் பார்க்கக் கூடது.
மறுமையில் சூரியன்.ஒரு முழம் உய்ரத்தில்
வியர்வை.க்ணுக்கால், முழங்கால், கழுத்து, சிலருக்கு முகத்தில் கடிவாளம் போட்டது போன்று. பாவங்களின் தரத்திற்கேற்ப.
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رفع الحديث في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون يوم القيامة في الرشح إلى أنصاف آذانهم
அர்ஷின் நிழலில் இடம் பெரும் ஏழுபேர்.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
இந்த பூமியின் ந்னமைக்காக மரம் நடுவோம்.
நாளைய நன்மைக்காக் ஏழு பேரில் ஒருவ்ராவோம்.
எப்படியாவது ஒரு வகையில் ரிசர்வு செய்து கொள்வது நல்லது.

No comments:

Post a Comment