வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Monday, November 15, 2010

பெருநாள் சொற்பொழிவு

பெருநாள் சொற்பொழிவுக்கு கீழ் காணும் கட்டுரைகளைப் பார்க்கலாம்

நால்லதொரு குடும்பம்
லப்பைக்! இதோ வந்துவிட்டேன் இறைவா!
ஹஜ் பயணிகள் கவனிக்கவும்!

No comments:

Post a Comment