வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, December 02, 2010

ஹிஜ்ரத்

இந்த வாரத்திற்கான புதிய தலைப்பு : தலாக் விளையாட்டல்ல.. 

ஹிஜ்ரத் பற்றி பேச  விரும்பும்  இமாம்கள் கீழுள்ள இணைப்பில் ஹிஜ்ரத் கட்டுரையை வாசித்துக் கொள்ளவும்

No comments:

Post a Comment