வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, July 14, 2011

மும்பை குண்டு வெடிப்பு


13/7 அன்று மும்பையில் மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதிகளில் நடை பெற்ற குண்டு வெடிப்புக்கள் இதயமுள்ள எவரையும் பதற்ச் செய்யும் கொடூரச் செயலாகும்.

                                                                                      மேலும் படிக்க....

No comments:

Post a Comment