வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, April 05, 2012

பொய வெளிச்சத்தில் புனித வெள்ளி

இன்றைய  ஜுமா விற்கு  உகீழ் காணும் தலைப்புக்களை பார்த்துக் கொள்க!
புனித வெள்ளி
المسيح ابن مريم عليه السلام 

No comments:

Post a Comment