வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, April 19, 2012

கோடை

இந்த வாரத்திற்கு பொருத்தமாக முந்தைய இரண்டு த்லைப்புக்களை பார்க்க கீழே சொடுக்கவும்
கோடை விடுமுறை
அல்லாஹ்வின் நிழலில்

No comments:

Post a Comment