வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, March 07, 2013

இன்று மார்ச் 8 - சர்வதேச மகளிர் தினம்
ஆக்வே இது பற்றி பேச விரும்புகிறவர்கள் கீழ் காணும் இணைப்புக்களை பார்த்துக் கொள்ளலாம்
பெண்களும் இஸ்லாமும்
கதீஜா பின் குவைலித (ரலி) எதார்த்தப் பெண்ணியத்தின் முன்னோடி

No comments:

Post a Comment