வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, June 12, 2014

ஆபியத்திற்கான வழி –

நண்பரொருவர் என்னுடை பழைய உரை ஒன்றை கேட்டு விட்டு பராத் அன்று பேச ஆபியத்திற்கான வழி என்ற தலைப்பின் குறிப்பு தேவை என்றார். நானும் தேடித்தேடிப்பார்த்தென் வெள்ளி மேடையி கிடைக்க வில்லை. அது என்னுடை ஆடியோ உரையில் இருந்திருக்கிறது. ஒரு வழியாக தேடி அதன் நோட்ஸை எடுத்தேன் .
இன்னும் விரிவுபடுத்தவும் செம்மை படுத்தவும் நேரம் இல்லை அதை அப்ப்டியே தருகிறேன்.

காண்க பராஅத்இரவு

No comments:

Post a Comment