வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, March 01, 2012

இறைநேசச் செல்வர்

முஹ்யித்தீன் அபதுல் காதிர் ஜீலானி நினை நாளை முன்னிட்டு கடந்த வருடம் வெளியிட்ட்ட ஜும் ஆ உரை தொகுப்பை படிக்க கீழே சொடுக்கவும்,
இறை நேசர்களை நேசிப்போம்

அவ்லியாக்களின்

No comments:

Post a Comment