வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Wednesday, May 21, 2014

மிஃராஜ் தொகுப்பு

1 comment:

  1. பாராளு மன்ற உறுப்பினராக தம் இயக்கத்தவர்களை ஆக்க வேண்டும் .இயலாத போது.தமக்கு பிடிக்காதவர்( இஸ்லாமியனாக இருந்தாலும் சரியே !)ஆகிவிடக்கூடாது .என்ற விஷயத்தில் போட்டியோடும்.பொறாமையோடும்.கண்ணும்,கருத்துமாக இருக்கவேண்டிய நிலையில்.பிறறுக்கு ஹிதாயத்தை நாடுவதர்க்கெல்லாம் எங்கே நேரம் .

    ReplyDelete