வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, May 07, 2015

முந்தையது

முந்தையை தலைப்புக்களில்
சில வற்றை இப்போதைக்கு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் .

உயர் கல்வி சில யோசனைகள்

No comments:

Post a Comment