வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, July 23, 2015

திண்ணையில் வளர்ந்த தீன் கல்வி

No comments:

Post a Comment