வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, August 27, 2015

ஹஜ் பயணிகளை வழியனுப்புவோம்

No comments:

Post a Comment