வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, January 25, 2018

குடியரசு தின பதிவுகள் முந்தையது.

இராணுவமும் காவல்துறையும் கட்டுப்படுத்தப் பட வேண்டிய சக்திகள்                                                                                                                                                                               கர்பலா குடியரசுக்கான ஒரு போராட்டம்                                                                                                                                                                                                                             ஜனநாயகம் சீர் செய்யப் பட வேண்டும்                                                                                                                                                                 

No comments:

Post a Comment