வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Wednesday, March 27, 2013

புனித வெள்ளி

இந்த வாரம் புனித வெள்ளி என்று கிருத்துவர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் இது  அப்பட்டமான ஒரு பொய்யாகும். இது பற்றி முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்கு நினைவு படுத்து வது பொருந்தும்
கீழே உள்ள இணைப்புக்களை  பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
பொய் வெளிச்சத்தில் புனித வெள்ளி

ஈஸா (அலை) வாழக்கை வரலாறும் சிறப்புக்களும்
المسيح ابن مريم عليه السلام

No comments:

Post a Comment