வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, May 08, 2014

அறிவிப்பு

நாளை வெள்ளிக்கிழமை  12 ம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக இருக்கின்றன,   இது கடந்த வருடம் பதிவு செய்த ஜும் ஆ உரை . தகுந்த மாற்றங்களை செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்,.                                              . உயர் கலவி சில யோசனைகள்                                                                                                                                                                                                                                                                   இந்த வார ஜும் ஆ உரை கிபலா திசை பற்றிய தொகுப்பு இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை சுபுஹுக்குள் வெளியாகும்      ரஜப் மாத்ததில் கிப்லா மாற்றம் நடைபெற்றது.  ஆரமப கால முஸ்லிம்களின் சமூக வாழ்வில் தனித்தன்மையை நிலைநாட்டிய அம்சமாகவும் அல்லாஹ் விச்யத்தில் மிகத் தெளிவான     இஸ்லாமிய கோட்பாட்டின் அடையாளமாகவும் அது அமைந்தது,                                                                                                     

No comments:

Post a Comment