வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, July 09, 2015

ஜகாத்

இந்த வார ஜும் ஆ விற்கு தேவை எனில் இந்த முந்தைய பதிவுகளை பார்த்துக் கொள்ளவும். 


No comments:

Post a Comment