வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, November 19, 2015

வடிகால் வரம்

முந்தைய பதிவு வடிகால் வரம்

No comments:

Post a Comment